Chronos

Stamen Stoychev

ViHe

KDR

1.07

Headshot %

36.95%

Accuracy

15.15%

Top weapon

p90

Weapons

69 kills
51 kills
49 kills
47 kills
44 kills